Neteja de pàrquings

Som autèntics especialistes en neteges de pàrquings. Els pàrquing necessiten neteja especialitzada causa de la naturalesa de les brutícies que es dipositen en aquest tipus d’instal·lacions.
Són necessaris productes detergents tècnics i maquinària de neteja. També s’ha d’aplicar un programa de manteniment que inclou activitats setmanals, mensuals i anuals.

Escombrem i aspirem amb màquina fregadora amb desengrassant.

 

El nostre servei de Neteja de pàrquings inclou:

Paviments i rampa d’accés
Escombrat, mopejat i / o fregat mecànic de tots els paviments.

Lavabos
Escrupolosa neteja de lavabos i vestidors amb mètodes contundents de desinfecció i desodorització.

Senyalització interior i exterior
Neteja de senyals i cartells lluminosos.
Repintat de la senyalització del paviment.
Despatxos, mobiliari i papereres
Desempolsat i manteniment de neteja.
Buidatge, neteja de papereres i reposició de bosses.
Vidres
Neteja de petjades per contacte.
Periòdicament rentem i assequem els vidres per ambdues cares.

Barreres i Màquina de tiquet
Desempolsat i neteja.

Escales i ascensors
Neteja de petjades per contacte en cristalls, miralls, botoneres i parets. Escombrat i fregat del sòl.

Il·luminació
Desempolsat i neteja de lluminàries i interruptors. Reposició de bombetes i fluorescents.

Parets i Canonades
Desempolsat i neteja de canonades i conductes de ventilació. Repintat de bandes de senyalització i numeració de places.