━  SERVEI DE NETEJA PROFESSIONAL

Neteja integral

de pàrquings

Som autèntics especialistes en neteges de pàrquings. Els pàrquings necessiten neteja especialitzada causa de la naturalesa de les brutícies que es dipositen en aquest tipus d’instal·lacions.
Són necessaris productes detergents tècnics i maquinària de neteja. També s’ha d’aplicar un programa de manteniment que inclou activitats setmanals, mensuals i anuals.

Escombrem i aspirem amb màquina fregadora amb desgreixant.

Què inclou

aquest servei?

Paviments i rampa d’accés

Escombrat, mopejat i / o fregat mecànic de tots els paviments.

Lavabos

Escrupolosa neteja de lavabos i vestidors amb mètodes contundents de desinfecció i desodorització.

Escales i ascensors

Neteja de petjades per contacte, miralls, botoneres i parets. Escombrat i fregat del sòl.

Il·luminació

Desempolsat i neteja de lluminàries i interruptors.

Barreres/Màquina de tiquet

Desempolsat i neteja.

Parets i Canonades

Desempolsat i neteja de canonades i conductes de ventilació.

Senyalització interior i exterior

  • Neteja de senyals i cartells lluminosos.
  • Despatxos, mobiliari i papereres
  • Desempolsat i manteniment de neteja.
  • Buidatge, neteja de papereres i reposició de bosses.
  • Vidres.
  • Neteja de petjades per contacte.
  • Periòdicament rentem i assequem els vidres per ambdues cares.

Altres serveis de neteja

Neteja de locals/pisos buits

Neteja de vidres

Neteja de cases i pisos

Neteja d’oficines

Neteja de comunitats i edificis