AVÍS LEGAL

Titular del domini

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa als usuaris que la titularitat d’aquest domini és:

– Titular: Semart3000 SL

– Direcció: C/Ramon Llull 5, 3-4, Manresa 08241 (Barcelona)

– Correu electrònic: administracio@semart3000.cat

– Contacte: Tel: +34 938721056

– CIF: B64839350

Per lloc web, ens referim a tots els dominis que Semart3000 té a internet amb especial referència , a la xarxes socials (Facebook, qualsevol altra xarxa social i professional) i tal efecte:

– https://es-es.facebook.com/mesnet.quemai

L’accés i la utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari del lloc web (d’ara endavant, “l’usuari”) i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions, atès que Semart3000 SL, es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i de la presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

Per tant, l’usuari ha de llegir sempre el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a la Web ja que aquests, i les condicions d’ús recollides en el present Avís Legal, poden patir modificacions. En qualsevol cas el fet d’utilitzar el lloc web i navegar per ell, suposarà sempre l’acceptació com a Usuari sense cap tipus de reserves de totes i cadascuna de les condicions generals d’accés i ús presents.

2. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts existents a la web com poden ser, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, vídeos, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat de Semart3000 SL, que disposa, si escau, de el dret d’ús i explotació, i en tal sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent en cada moment, de manera que no pot entendre cedit a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Per tant, d’acord amb la legislació en matèria de propietat intel·lectual i les disposicions vigents en cada moment, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualsevol dels continguts que apareixen al lloc web així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts de la pàgina web, si s’escau, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa i per escrit de Semart3000 SL.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Semart3000 SL, sense que pugui entendre que l’accés a la web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.

Per tant, el simple accés per part de l’usuari a el lloc web comporta el seu compromís a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Semart3000 SL.

3. Hiperenllaços i/o enllaços

Entre els continguts existents en el lloc web, podrien incloure enllaços amb altres webs gestionades per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’usuari a la informació bescanviable a través d’Internet.

Semart 3000 SL no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre els tercers i d’altres webs alienes a Semart3000 SL, i els enllaços que es poguessin facilitar a través del web tenen finalitats informatives per a l’usuari d’aquesta, però en cap cas situarien a Semart3000 SL en una posició de garant i / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a tercers per mitjà dels enllaços i, per tant, Semart3000 SL no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud , qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany.

Per tant, Semart3000 SL s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels serveis i / o informació que es presti en altres pàgines web enllaçades amb aquest lloc web. S’adverteix a l’usuari que, en el cas que consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-ho a Semart3000 SL mitjançant correu electrònic.

Finalment, queda prohibida la introducció d’hiperenllaços amb fins publicitaris, comercials o d’associació a pàgines web alienes a Semart3000 SL que permetin l’accés a la pàgina web de Semart3000 SL sense consentiment i / o autorització expressa. En el cas de la seva autorització per part de Semart3000 SL s’establiran les condicions per introduir enllaços des de les seves pàgines a el lloc web a Semart3000 SL.

4. Condicions d’ús del lloc web

4.1. General

L’usuari reconeix i accepta que l’accés i ús del lloc web són lliures i voluntaris, i es realitzen sota la seva exclusiva responsabilitat.

Per tant, l’usuari s’obliga a utilitzar la web de forma correcta i lícita, de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal i la bona fe i l’ordre públic, abstenint-se d’utilitzar la web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament, els béns, drets i interessos de Semart3000 SL, dels seus proveïdors, de la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de Semart3000 SL o de tercers, de manera que l’usuari respondrà davant de Semart3000 SL o davant de tercers de qualsevol dany i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment de aquestes obligacions.

Durant la utilització del lloc web per l’usuari, quedaran també prohibides, de forma enunciativa però no limitativa, les següents accions, que podran ser modificades:

– La utilització de virus informàtics o qualsevol arxiu o programa dissenyat per interrompre, danyar, o limitar el funcionament de la web, de qualsevol dels serveis o xarxes de Semart3000 SL, de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions, o danyar o obtenir accés no autoritzat a les dades o altra informació de Semart3000 SL o de qualsevol tercer

-Suplantar identitats, interferir o interrompre el servei, els servidors o les xarxes connectades als serveis o incomplir qualsevol dels requisits o regulacions de xarxes connectades als serveis.

-Utilitzar identitats falses i suplantar la identitat d’altres en la utilització del web o de qualsevol dels seus serveis, així com la utilització de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

– Falsejar o alterar qualsevol informació de Semart3000 SL.

– Introduir, emmagatzemar o difondre, a la web o des d’aquesta, qualsevol informació contrària a la llei, les normes, els costums i l’ordre públic, així com qualsevol material que pugui ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia o religió, o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.

– Realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través del web i utilitzar els continguts i la informació per remetre publicitat, enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, o recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

– Col·laborar amb un tercer per realitzar qualsevol de les conductes descrites.

4.2. En relació amb els continguts i la propietat intel·lectual i industrial, a part de les manifestades en el corresponent apartat, les següents:

No reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç, el lloc web de Semart3000 SL ni cap dels seus continguts, si no és mitjançant autorització expressa i per escrit de Transnatur.

No suprimir, eludir o manipular Semart3000 SL i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol dels mecanismes d’informació que puguin contenir els continguts.

No alterar, reprogramar, modificar, adaptar ni traduir el codi font d’aquesta pàgina web.

Es considera còpia no autoritzada qualsevol reproducció parcial o total de el codi font de la pàgina web en qualsevol suport.

Estarà prohibit també reproduir o copiar per a ús privat els continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o la seva posada a disposició de tercers, quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’usuari o d’un tercer.

No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la web cap contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers i, en general, cap contingut de el qual no tingui, de conformitat amb la llei, el dret a posar a disposició de tercers .

No col·laborar amb un tercer per realitzar qualsevol de les conductes descrites.

5. Eclusió de responsabilitat

– Semart3000 SL en cap cas serà responsable de les circumstàncies que a continuació es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que es puguin derivar.

– Semart3000 SL no assumeix cap responsabilitat pel retard, esborrat, lliurament errònia o fallada a l’desar comunicacions d’Usuaris o configuracions personals.

– Semart3000 SL tampoc es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al lloc web, ni dels danys i perjudicis produïts en l’usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el lloc web.

– Semart3000 SL es reserva el dret a negar-se a proporcionar el servei a qualsevol persona per qualsevol motiu i / o a interrompre el servei en la seva totalitat o en part en qualsevol moment, amb o sense preavís.

– La utilització del lloc web està subjecta a tota la normativa aplicable i l’usuari serà l’únic responsable de l’contingut de les seves comunicacions a través del lloc web.

– L’accés al lloc web no implica l’obligació per part de Semart3000 SL de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

– Semart3000 SL no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés o ús dels continguts o del lloc web.

Semart3000 SL no serà responsable tampoc de:

– Els possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics.

– L’ús per part de tercers d’elements propietat de Transnatur que confonguin la seva personalitat.

– Les infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers.

– Els incompliments de tercers que puguin afectar els usuaris de la pàgina web de Semart3000 SL.

– La manca de funcionament del web, o d’algun dels seus serveis per causes alienes a Semart3000 SL.

– Les conseqüències derivades de el mal funcionament de el navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

– L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.

– L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als termes de el present Avís Legal, o a la bona fe i l’ordre públic, del lloc web o els seus continguts, per part dels usuaris;

– Els danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que siguin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions, fallades informàtics o altres sistemes electrònics que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció de l’servei del lloc web, durant la prestació d’aquest o amb caràcter previ.

En referència als continguts i serveis enllaçats a través del lloc web, ens remetem al que estableix l’apartat 3 d’aquest avís legal referent als hiperenllaços i / o enllaços.

6. Consultes, reclamacions i comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’Usuari pot dirigir-se a Semart3000 SL a través dels canals de comunicació actuals o futurs que es:

– Correu postal: C/Ramon Llull 5, 3-4, Manresa 08241 (Barcelona)

– Correu electrònic: administracio@semart3000.cat

– Contacte: Tel: +34 938721056

Els referits canals de comunicació també seran vàlids perquè qualsevol usuari que tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral es posi en contacte amb Semart3000 SL i es ho comuniqui.

D’altra banda, la recepció per part Semart3000 SL de qualsevol comunicació no suposarà, segons el que disposa la Llei 34/2002, el coneixement efectiu de les activitats i / o continguts indicats per l’usuari com a comunicant.

7. Legislació i jurisdicció competent

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació nacional vigent en cada moment per a la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb el present Avís Legal o la relació entre les mateixes.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les condicions legals presents, els jutjats o tribunals que, si escau, coneixeran l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, però en el cas que l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya, ambdues parts se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, als jutjats i tribunals de Manresa.